0

Yes, you can!

Publicat a les 23:47. EtiquetaEra una nit clara i tranquil·la quan Obama va fer un pensament i li va fer un escoltet a Zapatero perquè no desobeïra les directrius europees, just en el semestre en què era el president de la UE. En un exercici de transparència informativa infreqüent, la bambolla que s’intentava desunflar a poc a poc va esclatar de sobte.